Aqrar sahənin modernləşməsi və rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin olunması problemləri” kitabı çapdan çıxıb

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi şöbəsinin müdiri, i.e.d., professor İsa Alıyev və həmin şöbənin aparıcı elmi işçisi, i.f.d., dosent İlkin Soltanlının həmmüəllifi olduqları “Aqrar sahənin modernləşməsi və rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin olunması problemləri” adlı kitab çapdan çıxıb.

Kitabda yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq aqrar sahənin modernləşməsi istiqamətləri əsaslı şəkildə tədqiq edilib, onun rəqabət qabiliyyətliliyinin səmərəli təmin olunması yolları göstərilib.

Nəşrin elmi redaktoru i.e.d., professor S.Salahov, rəyçiləri i.e.d., prof. R.Ə.Balayev və i.e.d., prof. A.A.Rüstəmovdur.

Kitab bu sahə ilə məşğul olan mütəxəssislər və tədqiqatçılar, həmçinin ali məktəb müəllimləri, doktorantlar, magistrlər və bütövlükdə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here