ARTPİ-də Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə ELMİ ŞURA

AMEA-nın Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının 05 dekabr 2014-cü il tarixli, 9/1 saylı qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun  (ARTPİ) nəzdində yaradılan Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə ELMİ ŞURA-nın   ilk iclasi keçirilmişdi. Təhsil Problemləri İnstitutunun  direktoru  hüquq üzrə  fəlsəfə doktoru Qulu Novruzov  öncə Elmi Şuranın ilk iclasına toplaşan, Şuranın  tərkibinə daxil olan üvzlərin  hamısını salamladı.  Direktor çıxışında ARTPİ  nəzdində yaradılmış Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə ELMİ ŞURA-nın fəaliyyətinin tənzimlənməsi  və orada qeyd edilən məqsədlərin idarə olunması işində  Pedaqoji Şura qarşısında çox ciddi tələblər qoyduğunu xüsusi vurğuladı.. Qeyd etdi ki, geniş elmi və pedaqoji ictimaiyyəti əhatə edən şuranın işi ictimai əsaslarla nəzərdə tutulduğundan informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək  prosesin sadələşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması vacib məsələlərdən biridir. Bu sahədə qarşıda görüləcək işlər barədə hamıya uğurlar arzuladı.

Məlumat üçün bidirək ki, AMEA-nın Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının  qərarına əsasən ARTPİ-nin nəzdində yaradılan Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə ELMİ ŞURA-nın sədri   Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İntiqam Cəbrayılovdur.  İclası Elmi Şuranın sədri İntiqam Cəbrayılov davam elədi. O,  Elmi Şuranın əsas məqsədinin  aşağıdakı fəaliyyət istiqamətlərində özünü əks etdirdiyi barədə danışdı:

  • Pedaqogika və psixologiya elmlərinin və texnologiyalarının inkişaf meylləri nəzərə alınmaqla yeni elmi istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi;
  • Elm və təhsilin inkişafının təmin edilməsi, yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması;
  • elmi-texniki potensialın qorunması;
  • Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi;
  • Elmi tədqiqatların və innovasiya siyasətinin səmərəliliyinin artırılması və s. Istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuş işlərin həyata keçirilməsi;
  • Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi, mövzuların təkrarlanmasının qarşısının alınması;

Şuranın fəaliyyətinin tənzimlənməsi və idarə olunması işi institutun eyni adlı-əlaqələndirmə şöbəsinə həvalə edilmişdir.

Qeyd edək ki, yeni yaradılmış  Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın tərkibinə  20 nəfərdən ibarət tanınmış pedaqoq  və alimlər daxildir:  Şuranın elmi katibi ARTPİ-nin Təhsil üzrə elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli-Paşa Zeynalov, üzvləri ARTPİ-nin elmi katibi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Akif Abbasov,  Qafqaz Universiteninin ibtidai sinif müəllimliyi kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Əjdər Ağayev, ADPU-nun Pedaqoji fakultəsinin dekanı,  pedaqogika üzrə elmlər doktoru  Fərrux Rüstəmov, ADU-nun Linqvodidaktika kafedrasının müdiri,  pedaqogika üzrə elmlər doktoru Gülnar Hüseynzadə, ARTPİ-nin Elmi pedaqoji kadrların hazırlığı şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Hümeyir Əhmədov, BDU-nun Pedaqogika kafedrasının müdiri,  pedaqogika üzrə elmlər doktoru Ləzifə Qasımova, NMİ-nun rektoru, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Oruc Həsənov, ARTPİ-nin Müəllim hazırlığının kurikulumu şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Müdafiə Mahmudov, ARTPİ-nin Təhsilin idarə olunması və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Piralı Əliyev, ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri,  psixologiya  üzrə elmlər doktoru Ramiz Əliyev, AMİ-nin Pedaqogika kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Rüfət Hüseynzadə,  ADPU-nun Riyaziyyat və onun ibtidai kursunun nəzəri əsasları kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Seyidağa Həmidov, ARTPİ-nin elmi məsləhətçisi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru  Yəhya Kərimov,  ARTPİ-nin direktor müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Ənvər Abbasov,  ARTPİ-nin Dərslik və dərs vəsaitlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Asif Hacıyev, ADBTvəİA-nın idman işləri üzrə prorektoru, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Dilqəm Quliyev, BDU-nun Gender və tətbiqi psixologiya kafedrasının müdiri, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru  Rəna İbrahimbəyova.

İclasda Şuraya daxil olmuş 56 şəxsin dissertasiya mövzularına baxılmışdı. BDU, BSU, ADU, Naxçıvan DU, TPİ, AMİ və s. elm-təhsil müəssisəsinin doktorant və dissertantların pedaqogika, metodika və psixologiya sahələrinin müxtəlif istiqamətləri üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün üzərində işlədikləri dissertasiya mövzuları müzakirə obyekti olmuşdu.

unnamed (1) unnamed (2) unnamed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here