Cümə, Aprel 28, 2017
KİTABXANA

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Azərbaycan milli kimliyinin təhlilinə həsr olunmuş, öz sahəsi üzrə aparıcı mütəxəssislər tərəfindən yazılmış 23 məqalə əksini tapmışdır. Kitab “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Dialoq və Әməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun iştirakı, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə 2014-cü ildə “Milli-Mənəvi Dəyərlər və Milli Kimlik” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihənin rəhbəri “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin sədri Mübariz Göyüşlü, kitabın redaktoru fəlsəfə doktoru Aqil Şirinovdur.

Kitabı aşağıdakı linkə klik edərək yükləyə bilərsiz.

https://drive.google.com/file/d/0B1uAyywOdE3sMmRZX1FLeThfM3M/view?usp=sharing

 

 

ШКОЛА ЦЗИНГАН-ЧАН
ШАОЛИНЬСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
Ван Синьдэ
Клуб боевых искусств«Мангуста»
сибирского филиала совместного советско-шведского
предприятия «Хорос»
64 МЕТОДА АТАКИ НОГАМИ

Kitabı buradan yükləyə bilərsiniz:

64 метода атаки ногами

Hoşunuza gitsin veya gitmesin sizde bir tartışmacısınız. Tartışma hayatın bir gerçeğidir.

Tartışma, başkalarından istediklerinizi elde etmenin temel yoludur. Hergün çeşitli konularda tartışılmasına karşın, bunda başarılı olmak o kadar kolay değildir.

İnsanlar tartışırken iki yol kullanırlar; yumuşak ve sert davranmak. Yumuşak davranan taraf, kişisel zıtlaşmayı gidermek ister ve bu nedenle anlaşmaya varmak için hemen ödün verir. Dostça bir karar verilmesine çalışır; ne varki sonunda sömürülür, acı çeker. Sert davranan ise tartışma ortamını bir irade yarışması olarak görür. Mutlaka kazanmak istediği için sonunda sert bir karşılık bulur.

Tartışmanın üçüncü bir yolu da ne yumuşak ne sert fakat hem yumuşak hem de sert tartışmadır. Harvard Tartışma Projesi diye anılan çalışma içinde geliştirilen yöntem, pazarlıkların ilkeler üzerinde yapılmasını öngörmektedir.

Elinizdeki kitap, işte bu ilke tartışması yöntemi hakkındadır.

Kitabı buradan yükləyə bilərsiniz:

EVET DEDİRTME SANATI

Карл Саган

Знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана (1934-1996) со студенческих лет занимала проблема происхождения жизни и разума. Его книга
“Драконы Эдема” (1977), посвященная эволюции человеческого разума, была удостоена
Пулитцеровской премии

Kitabı buradan yükləyə bilərsiniz:

Karl_Sagan_-Drakony_Edema_Novaya_Evrika-_200

Bu kitapları bilginin hızla yol aldığı çağımızda, genç yaşta modern sistemleri öğrenmenin ve kullanmanın bilincine varmayı başaran tüm öğrencilere ithaf ediyoruz.
Zeynep Müge KASAROĞLU – Bülent ŞENYÜREK

Yayın Yönetmeni: Nurhan Baltalı
Editör: Zeynep Yıldız
Kapak Tasarım: Gökhan Koç
İç Tasarım: Yeliz Yıldız

Kitabı buradan yükləyə bilərsiniz:

hafıza teknikleri

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 17 noyabr 2014-cü il tarixli 12 saylı iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə edilmişdir.
Rəyçilər:

Bədirxan Əhmədov
filologiya elmləri doktoru, professor
Şəmil Sadıqov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Müəllif: Salidə Şərifova.

Çağdaş Azərbaycan postmodern
romanı. Bakı, «Elm və təhsil», 2015, 104 səh.
Monoqrafiyada postmodern romanların fabula və süjeti məsələlərinə, obrazların açıqlanmasına nəzər salınmışdır. Tədqiqat oxucuya çox yönlü janr imkanları olan ədəbi fenomen kimi Azərbaycan postmodern romanı ilə tanış olmaq imkanı yaradır.

Endirmək üçün üstünə klikləyik: MONOQRAFIYA postmodern 2015

Goethe, Faust’un konusunu çok eski bir öyküden almıştır. Şeytanla bahse giren insanoğlu teması önceki yüzyıllarda da birçok öyküye ve oyuna konu olmuştur. Goethe’den önce birçok yazar tarafından defalarca işlenmiş bir konu olan Faust, daha önce de usta bir İngiliz yazarı olan Christopher Marlowe (1564-1593) tarafından Doktor Faustus adıyla işlenmiştir. Aynı konudan hareket etmelerine karşın iki oyunun olay örgüsü çok farklı biçimde gelişir ve sonuçlanır. Marlowe, Faust’u şeytanla girdiği anlaşmayı kaybeden biri olarak ele almıştır. Oysa Goethe Faust karakterini Şeytan Mefistofeles’e yenilmeyen bir insan olarak incelemiştir. Goethe, Faust’unda evrensel bir insan tragedyası ortaya koymuştur.

Kitabı aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz.

https://drive.google.com/open?id=0B1uAyywOdE3sY0ZuaVdlaTdxV1k&authuser=0

XƏBƏR LENTİ