RESPONSIVE LEADERBOARD AD AREA

HAQQIMIZDA

Dialoq.info xəbər portalı 1 fevral 2014-cü il tarixdən üç dildə (Dialoq.info – Azərbaycan, ru.dialoq.info – rus, en.dialoq.info – ingilis) fəaliyyət göstərir. Baş redaktor Mübariz Göyüşlüdür. Məqsədimiz təhsil, elm, mədəniyyət, media, QHT, idman, sosial, iqtisadiyyat və s. sahələrdə baş verən yenilikləri cəmiyyətimizə çatdırmaq, bilik və motivasiyani artırmaq, vətəndaşlarımızın sosial fəallığının artırılmasına yardımçı olmaq, onları maarifləndirməkdir.

Sayt xəbər portalı olaraq əsasən təhsil, elm, mədəniyyət, media və QHT, idman, sosial-iqtisadi sektorda baş verən hadisələrə dair xəbərlərə önəm verir. Sensasiya və kriminal xarakterli xəbərlərdən və günlük siyasətdən uzaq duran saytın əsas fəaliyyəti sadaldığımız sahələri işıqlandırmaqdır, cəmiyyətimizi baş verən yeniliklərdən xəbərdar etməyə çalışmaqdır.

Tədbirlərinizi, məlumatlarınızı, təlimlərinizi, seminarlarınızı, lahiyələrinizi, elan, reklam və s. məlumatlarınızı, məqalələrinizi saytımızda yerləşdirmək istəyirsinizsə aşağıda qeyd olunan vasitələrlə bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz.

[email protected]

070-736-11-44

070-218-12-77

012-408-33-44

 

The news portal Dialoq.info has operated in three languages (Dialoq.info – Azerbaijani, ru.dialoq.info – Russian, en.dialoq.info – English) since February 1, 2014. The chief editor is Mubariz Goyushlu. Our goal is to deliver the news on the various fields, such as education, science, culture, media, NGOs, sports, social, economics, etc. to our society, and to increase knowledge and motivation, and to help for enhancing the social activity of our citizens, and to enlighten them.
The website, as news portal, mainly prefers to the news on events occurring in the sectors, such as education, science, culture, media and NGOs, sports, socio-economic areas. The main activity of the site, which is far from sensational and criminal news and daily politics, is to illuminate the areas mentioned above, and to try to make our society aware of the news.
If you want to place the information about your ceremonies, trainings, seminars, projects as well as your announcements, advertising and articles on our website, you can contact us by the means mentioned below.

 

Портал Dialoq.info ведет свою деятельность на трех языках (Dialoq. info – азербайджанский, ru.dialoq.info – русский, en.dialoq.info – английский) с 1 февраля 2014-го года. Главный редактор – Мубариз Гёюшлю. Наша цель – довести до общества происходящие новшества в научной, культурной, спортивной, социальной, экономической и др. областях, помочь гражданам увеличить социальную активность, расширить их знания и мотивации, просвещение общества.

Сайт, являясь порталом новостей, в основном уделяет внимание новостям, происходящим в образовательном, научном, культурном, медиа и НПО, спортивном и социально-эконмическом секторах. Сайт не освещает сенсации и криминальные новости, а также ежедневную политическую хронику. Основная деятельность сайта заключается в доведении до общества новшеств в перечисленных выше секторах.

Если если вы желаете разместить разместить на нашем сайте ваши статьи, информацию о ваших мероприятиях, тренингах, семинарах, проектах, объявления, рекламу и др. информацию то, можете связаться с нами с помощью нижеследующих контактов.

 

Genel Yayın Yönetmenliğini Mübariz Göyüşlü’nün yaptığı Dialoq.info haber sitesi 1 şubat 2014’te faalıyete başladı. Üç dilde; Azerbaycan Türkçesı, rusça ve ingilizce yaym yapan sitemizin amacı eğitim, bilim, kültür, medya, STK, spor, sosyal, ekonomi vs. alanlarda yaşanan yenilikleri toplumumuza ulaştırmak, bilgi ve motivasyonu artırmak, vatandaşlarımızın sosyal aktifliğinin artırılmasına yardımcı olmak ve onları eğitmektir.
Yayın politikasında genellikle eğitim, bilim, kültür, medya, STK, spor, sosyel ve ekonomik alanlarda yaşanan güncel haberlere ağirlik veriliyor. Özellikle sensasyonel və kriminal içerikli haberler başta olmak üzere günlük siyasi tartışmalardan uzak bir yayın politikası izleyen haber sitemizin temel faaliyet prensibi, söz konusu alanlardaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmak suretiyle toplumun yaşanan yeniliklerden haberdar olmasını sağlamaktir.
Görüş ve önerilerinizi, etkinlik, talim, seminer, proje, ilan, reklam vs. ile ilgili bilgilerinizi, ayrica yazi, haber ve makalelerinizi sitemizde yayımlamak isterseniz aşağıdakı iletişim bilgilerimiz aracılığı ile bize ulaştırabilirsiniz.

Click to comment
RESPONSIVE LEADERBOARD AD AREA
Yuxarı