Trans-Sərhəd və Yerli İnkişaf Planlaşdırması üzrə məsləhətləşmə

 

                                

Gənc Sahibkarların Sinerjisi (YES!) Gürcüstan-Azərbaycan transsərhəd əməkdaşlığı üçün şəbəkə

Trans-Sərhəd və Yerli İnkişaf Planlaşdırması üzrə məsləhətləşmə

Referans Şərtləri

May 22, 2018

Layihə Haqqında

“Gənc Sahibkarların Sinerjisi (YES!) Gürcüstan-Azərbaycan transsərhəd əməkdaşlığı üçün şəbəkə” layihəsi Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafı Agentliyi (CiDA) tərəfindən Gürcüstanda və Qərb – Resurs Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi (QR İB) tərəfindən Azərbaycanda icra edilən bir illik təşəbbüsdür.

Layihə Şərq Tərəfdaşlığı Ərazisi Əməkdaşlığı (EaPTC) Gürcüstan-Azərbaycan proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi (AB) tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu proqram Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinə sərhəd bölgələrində ümumi problemləri müəyyənləşdirmək və birgə həll etmək imkanı verir.

Layihənin məqsədi sərhədlərarası iqtisadi əməkdaşlığın artırılması və iqtisadi və ictimai əlaqələrin genişləndirilməsi üçün əlverişli mühit yaratmaq və Gürcüstan-Azərbaycan sərhəd bölgələrində yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yardım etməkdir.  

Bunun üçun nəzərdə tutulur: Ø  sərhəd bölgələrinin iqtisadi canlandırılmasını planlaşdırmaq və təbliğ etmək üçün yerli maraqlı tərəflər arasında şəbəkə qurmaqØ  Sərhədlərarası iqtisadi əməkdaşlıq və potensialın artırılması fəaliyyətlərinə gənc sahibkarları cəlb etməkØ  Yerli biznes icmalarının mədəniyyətlərarası tolerantlıq, gender bərabərliyi və ətraf mühitin qorunması kimi dəyərlərinin artırılmasında fəal rol oynaması üçün gücləndirilməsi.

Layihənin Coğrafi ərazisi: Gürcüstan – Qardabani Bələdiyyəsi, Kvemo Kartli bölgəsi, Sagareco Bələdiyyəsi, Kaxeti bölgəsi.                 Azərbaycan – Qazax və Ağstafa Bələdiyyəsi, Gəncə-Qazax iqtisadi bölgəsi

Təyinatın məqsədi

Qərb-Resurs VCİD İB, Bələdiyyə Prioritet Sənədləri və Trans-Sərhəd Əməkdaşlığı üçün Birgə Fəaliyyət Planının ən yüksək beynəlxalq standartlarına uyğun hazırlanması və hədəf ərazilərdə layihə çərçivəsində yaradılmış İşçi Qruplarını dəstəkləmək üçün məsuliyyət daşıyacaq bir məsləhətçi və ya məsləhətçi qrupu axtarır.

Təyinatın vəzifələri:

Bələdiyyə İşçi Qrupunun üzvlərinin Trans-Sərhəd Əməkdaşlığı üçün Bələdiyyə Prioritet Sənədləri və Tədbirlər Planını yaratmaq / yeniləmək üçün bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək

  • Yerli inkişafın əsaslarını izah etmək
  • Strateji planlaşdırmanın əhəmiyyəti və inkişaf üçün yerli iqtisadi rəqabət qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi
  • Yerli və regional inkişaf planlaşdırma prosesi barədə məlumat vermək
  • iqtisadi inkişaf üçün sərhəd əməkdaşlığının əsaslarını və üstünlüklərini izah etmək
 1. Qazax və Ağstafa 2 hədəf bələdiyyələrində Bələdiyyə prioritet sənədlərinin hazırlanması prosesini aşağıda göstərilmiş bəndləri müəyyənləşdirərək asanlaşdırmaq:
  • transsərhəd ticarətdə rəqabət üstünlüyü potensialına malik olan yerli iqtisadiyyatın prioritet sektorları;
  • Gənc sahibkarların, xüsusən qadınların yerli iqtisadi inkişafda rolu
  • Sərhədsiz ticarət və ya investisiya vasitəsi ilə istifadə edilə bilən potensial biznes ideyaları; eləcə də sərhəd boyunca istehsal təcrübələrindən zərər çəkənlər (məsələn, çayların çirklənməsi)
  • Digər davam edən təşəbbüslər, xüsusilə mövcud Bələdiyyə prioritet sənədləri və rayondaxili görüşlər zamanı vətəndaşların ifadə etdiyi prioritet tələblər sənədlərdə əks etdirilməlidir.
 2. Azərbaycan və Gürcüstan arasında qarşılıqlı sərhəd əməkdaşlığı üçün Fəaliyyət Planının hazırlanması prosesini asanlaşdırmaq

3.1 Digər yerli İşçi qruplarının nümayəndələri ilə birgə sərhədlərarası iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanmasında iştirak etmək üçün üç bələdiyyə İQ təmsilçisini (bir Yerli Özünü İdarəetmə nümayəndəsi daxil olmaqla) seçə bilərsiniz.

3.2 Şəxsi əlaqələrin qurulması və öz prioritet sənədlərini, eləcə də öz icmalarında əsas təşkilatlar və biznes təşəbbüslərini təqdim etmək üçün hədəf ərazilərin hər birinin (Qardabani, Saqareco, Qazax, Ağstafa) nümayəndələrinin koordinasiya edilməsinə yardım etmək.

3.3 Gəncləri cəlb edən seçilmiş prioritet iqtisadi sektorlarında transsərhəd əməkdaşlığın perspektivini müəyyənləşdirmək

3.4 Gənc sahibkarların, xüsusilə hədəf ərazilərdə yaşayan qadınların arasında əməkdaşlıq və şəbəkə modellərini müəyyən etmək

1.5 Sərhədlərarası iqtisadi əməkdaşlığa mane olan problemləri (məsələn, çatışmayan nəqliyyat əlaqələri) təsvir etmək.

Məsləhətçi və ya məsləhətçi qrupu gənc sahibkarlar, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, yerli özünüidarəetmə, gənclər klubları kimi yerli maraqlı tərəflərin iştirakını təmin etməlidir.

Praktik nəticələr:

Seçilən Məsləhətçi və ya Məsləhətçilər qrupu aşağıdakılar üçün məsuliyyət daşıyacaq:

 1. Qazax və Ağstafa rayonları üçün Bələdiyyə Prioritet sənədlərini hazırlamaq və yekunlaşdırmaq
 2. Fərdi prioritet sənədlərin uzlaşması yolu ilə Trans- Sərhəd Əməkdaşlıq üçün Birgə Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsini təmin ermək

Ərizəçilər ərizə təkliflərini ingilis dilində təqdim etməlidirlər və aşağıdakılar təklifə daxil olmalıdır:

İşçi qrupunun üzvləri üçün potensial inkişaf modulu üçün metodologiya eskizi (çizgisi);

 • Bələdiyyə prioritet sənədləri və Trans- Sərhəd Əməkdaşlıq üçün Birgə Fəaliyyət Planının iştirakçı şəkildə hazırlanmasının metodologiya eskizini (çizgisi)
 • Ətraflı iş planı;
 • Məsləhətçi(lər) ölkədə daxilində sərf edəcək nəqliyyat, yaşayış, yemək və kommunikasiya xərclərini ödəyəcək ətraflı büdcə.
 • ərizəçinin və ya ərizəçi qrupunun ixtisaslarının ətraflı təsviri (müvafiq sahələrdə tədqiqat aparmaq təcrübəsini göstərən CV-lər daxil olmaqla).

İcra müddəti:

3 ay – 01/06 /2018 – 01 / 09/2018

Müddət və hesabat tələbləri

Tətbiq olunma müddəti:  25 May, 2018

Seçim haqqında elan tarixi: 30 May 2018.

Məsləhətçi və ya Məsləhətçilər Komitəsi işlərini 1 İyun,2018-ci il tarixində başlamalıdır.

Büdcə

Qərb-Resurs, müqavilənin ümumi məbləğinin 50% -nadək əvvəlcədən ödəmə edə bilər, buda indiki (lər) lojistik xərcləri əhatə edə bilər. Qərb-Resurs ikinci (yekun) ödəməni son hesabatın təsdiqindən sonra (son məhsuldakı şərhlərin inteqrasiya prosesi daxil olmaqla) verəcəkdir.

Tender təklifi

Qərb-Resurs, bu tapşırığı icra etmək üçün fiziki şəxslərdən və ya təşkilatlardan təkliflər axtarır. Məsləhətçinin / təşkilatın yerləşdiyi yer əhəmiyyətli deyil;  amma Azərbaycan dilini əla bilmək və  bacarıqların olması bir şərtdir, Rus dilinin olmasıda müsbət qarşılanır.

Qeyd: Qərb-Resurs İB-nin təklifi üçün xüsusi bir şablon yoxdur; səhifələrin sayına heç bir məhdudiyyət qoyulmur.

Seçim meyarları

Qərb-Resurs, müraciətlərin son tarixinə qədər tam bir təklif təqdim edən təşkilatlar və ya şəxslər arasında qalib namizəd seçəcəkdir.

Seçim meyarları aşağıdakıları əhatə edəcək:

 • Yuxarıda sadalanan şərtlərə riayət edən dərəcədə təklif;
 • Təklif olunan metodologiyanın (işlərin) keyfiyyəti və iş planının məqsədəuyğunluğu;
 • Təklif olunan fəaliyyət planının vaxt məhdudiyyətlərinə riayət etmək bacarığı.
 • Bənzər araşdırmaların keçmiş təcrübəsi də daxil olmaqla, ərizəçinin və ya ərizəçilər qrupunun ixtisas dərəcəsi (keyfiyyətləri);

Ərizə prosesi

Ərizəçilər öz təkliflərini wesresgaz@gmail.com ünvanına GürcüstanAzərbaycan sərhəd əməkdaşlığı üçün Gənc Sahibkarların Sinerji (YES!) Şəbəkəsi Layihə Meneceri Təranə Kərimovaya  “TransSərhəd və Yerli İnkişaf Planlaşdırması üzrə Məsləhətləşmə” mövzusu ilə təqdim etməlidirlər.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here