Türk milliyyətçisi – İqtidarmı, müxalifətmi?!

Mən Türk milliyətçisiyəm Ergenokandan başlamış, Kürşadın 40 igidi ilə Çin sarayını talan etmiş, Tanrı dağlarından Qafqaz dağlarına, Dünyanın dörd bir yanına yayılmış, əsrlərlə milyonlarla Şəhid vermiş Anlı-Şanlı bir məfkurənin daşıyıcısıyam.  Nə müxalifət nə iqtidar?! Siz nədən bəhs edirsiniz ?!

Məgər bizim məfkurəmiz bir siyasi partiyanın çərçivələrinə sığacaq qədər kiçikdirmi?

Yox əsla!!!

Məlum məsələdir partiya ideologiyası iqtidara gəlmək üçün bir rəqabət zəminidir. Hakimiyyət uğrunda siyasilərin xalqı el dilində desək “Güdaza” verməsidir.

Türk Milliyətçisi bir xalqın iqtidara gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Zatən Dövlət idarəsi, Dövlətin dərdi Xalqın sıxıntısı Milliyətçilərin çiynlərindədir.

Milliyətçilər Dövlətin “Mülkiyyəyi-əmirləridir”.

Bizlər üçün ilk öncə Dövlətin varlığı, Millətin birliyidir.

Hər zaman məni bu mövzu narahat etmişdir, Milliyətçi gəncliyin hansısa siyasi partiya və ya təşkilata mənsub olduğunun söylənməsi və ya Milliyətçilərin yıxıb-dağıdan gənçlik olaraq qələmə verilməsi.

Əsla! Bu bağışlanmaz bir səhvdir.

Doğrudur mövzu Vətən olduğu zaman Milliyətçi məfkurənin edə bilməyəcəyi heç nə yoxdur. Lakin Türk Milliyətçisi  son nəfəsində belə ətrafına işıq saçan bir çıraqdır, Vətən eşqi ilə yanan çıraq…

Əfsuslar olsun ki, “Boz Qurd” işarəsini hansısa partiyaların ayağına bağlayırlar. Boz Qurd Türklüyün simvoludur və heç bir siyasi, dini partiya və ya təşkilatla əlaqəsi belə yoxdur.

Bu məfkurə demək olar ki, Dünyanın hər yerinə yayılıb. Təsəvvür edin Kanadada Toronto ərazisində binaların birinin löhvəsində böyük həriflərlə yazılıb “TORONTO ÜLKÜ OCAQLARI”. Necə də qürur duyur insan İlahi…

Bayraq enməsin deyə minlərlə Şəhid vermiş bir məfkurənin daşıyıcısı olmaq necə də qürur verir insana Ya Rəbb!

Heç bu davanı hansısa siyasi oyunlara alət etmək olarmı?!

Əsla!!!

Bu yola könül verənlərin yanı sıra milliyətçilik libasına bürünmüş Qurd postu geyinən çaqqallar da az deyil.

Boz Qurdlarla birlikdə manqurdlar da az deyil.

Yəqin ki bir çoxunuz Manqurd kəliməsini eşitmisiniz.

Nədir Manqurd?

Juan-Juan adlı barbar bir cəmiyyət məhbus etdiyi kəsləri işə yarar kölələr halına gətirmək üçün yaddaşlarını silərək “manqurd” halına gətirirmiş..!

Bir insanı “manqurd” etmək istədiklərində bax gör nə edirlər:

– Dustaq adamın saçları yaxşıca qırxınır,

– Başına dəvənin boyun dərisi dartılaraq keçirilir,

– Dustaq başını yerlərə vurmasın deyə bir kötüyə bağlanır,

– Ürək parçalayan qışqırıqları duyulmasın deyə əlləri ayaqları bağlı olaraq kimsəsiz bir yerdə isti günəş altında dörd beş gün ac-susuz buraxılır,

– İstinin təsiriylə dəvə dərisi büzülüyor və bir məngənə kimi başı sıxışdırır,

– Dəvə dərisinin artıq baş dərisiylə inteqrasiya olunmağa başlamasıyla qırxılan saçlar yenidən uzanmağa başlayır,

– Lakin, dəri başa o qədər yapışır ki, onsuz da sərt olan dəvə dərisi istinin təsiriylə yaxşıca sərtləşir və uzanan saçlar dərini deşib uzanmasına davam edə bilmir,

– Bu səbəblə saçlar başın xarici istiqamətində deyil, içinə doğru uzanmağa başlayır,

– İstidən büzüşən dəvə dərisinin kəlləyə etdiyi təzyiq və başın içində tərs istiqamətdə uzanan saçların kəlləni dəlib, beynə doğru irəliləməsiylə məhbus böyük ağrılar çəkir,

– Beşinci günün sonunda məhbusların çoxu ölür,

– Sağ qalan məhbus zamanla özünə gəlir; yeyib içərək gücünü yığışdırır.

– Amma o artıq bir insan deyil; ölənə qədər keçmişini xatırlamayan “manqurd” olmuşdur. Artıq yaddaşı yoxdur…

Kim olduğunu, hansı nəsildən gəldiyini, anasını, atasını və uşaqlığını bilməz hala gəlir.

Düşünmürlər …

İnsan olduğunun fərqində deyil. Ağzı var, dili yoxdur; qaçmağı belə düşünməyən, heç bir təhlükə kəsb etməyən bir kölədir yalnız.

Şüuru, mənliyi olmadığı üçün, yalnız ağasına boyun əyən bir kölə …

Bəli … manqurd, onun üçün əhəmiyyətli olan tək şey əfəndisinin əmrlərini yerinə yetirməkdir …

Manqurdlar əlbətdəki bizlər istəməsək də varlar var olacaqlar amma şükürlər olsun ki, Türk Dünyasında yetərincədə Bozqurdlar var.

Türk milliyətçiləri heç bir zaman kreslo, vəzifə, iqtidar uğruna kimlərəsə baş əymirlər.

Hər bir vəzifə, hər bir kreslo mənim məfkurəmdən qat-qat aşağıdadır.

Var olsun İrqimin TURAN məfkurəsi…

 

Mərdan ORUCOĞLU

Azərbaycan Cumhuriyyəti Ankara Səfirliyi Giresun Nümayəndəsi,

Qaradəniz Bölgə Konsey başqanı, Beynəlxalq Tələbə Nümayəndəliyi başçısı

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here