ƏSAS SƏHİFƏ

“BAKI ELM FESTİVALI 2014” proqramı (11 noyabr üçün)

758

11 Noyabr 2014-cü il

 

10:30-15:30       AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya Resursları Mərkəzi (Zal – A)

 

10:30-11:00        AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Mustafayeva “Elmdə yeni çağırışlar və insan hüquqları”

 

11:00-11:30    Bakı Dövlət Universiteti, tarix elmləri doktoru, prof.  İradə Hüseynova “Müstəqil Azərbaycan dövləti və multikulturalizmin inkişafı”

 

11:30-12:00      Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, texnika elmləri doktoru,prof. H.Ocaqov “Azərbaycan Respublikasında ehtimal olunan fövqəladə hadisələr”

 

 

14:00-14:3     Qafqaz Universiteti, Ümid İlham “Robotların geçmişi, bu günü və gələcəyi”

 

14:30-15:00  AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Əminə Rəhimli “Müasir dövrdə Azərbaycanın musiqi həyatı”

 

15:00-15:30      “National Geographic” Cəmiyyəti, Seymur Teymurov “National Geographic” Cəmiyyəti və onun rəsmi dərgisi”

 

10:30-15:30   AMEA Yeni Mərkəzi Kitabxana-İnformasiya Resursları Mərkəzi      (Zal – B)

 

10:30-11:00          Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yanında İqtisadi Araşdırmalar ETİ-nin direktoru, iqtisad elmləri doktoru, prof. Rasim Həsənov  “Milli iqtisadi inkişaf strategiyası: təkamül yolu və vəzifələr”

 

11:00-11:30     AR Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, polkovnik, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Allahverdi Mahmudov “Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin narkotiklərlə bağlı törətdikləri cinayətlərə qarşı mübarizə

 

11:30-12:00            AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Nardanə Yusifova “Müasir dünyada elm – təfəkkür – məntiq vəhdəti gerçəkliyi”

 

14:00-14:30       AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Samir Rüstəmov “İntellektual sistemlər və onların tətbiqləri”

 

14:30-15:00    AMEA Fizika İnstitutu, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Xəlilzadə “Standart Model Hiqqs bozonun eksperimental qeyd edilməsi və onun xassələrinin öyrənilməsi”

 

15:00-15:30       Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev “Azərbaycan gəncləri tarix və mədəniyyət abidələrimizi öyrənməli və qorumalıdır”

 

 

10:30-15:30      AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu (Böyük akt zalı)

 

10:30-11:00   AMEA Aqrar Elmləri Bölməsi, Tubu Qasımzadə Ekoloji normalaşdırmada tədqiqat məlumatlarının tətbiqi və populyarlaşdırılması

 

11:00-11:30        AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Rəna Mirzəyevə “Multi kulturalizm və gender”

 

11:30-12:00   Qafqaz Universiteti, Rüfət Hüseynov “Biznesin idarə edilməsi”

 

14:00-14:30     Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, texnika elmləri doktoru, prof. Fəqan Əliyev “Memarlıq və inşaat elmində yaşıl iqtisadiyyat və nanotexnologiyaların tətbiqi”

 

14:30-15:00    AR Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, müdavim Yusif  Hüseynov “Kibercinayətkarlıqla mübarizənin aktual məsələləri”

 

15:00-15:30       Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dos. Həmid Həmidov “Neyro linqvistik proqramlaşdırma”

 

10:30-15:30       AMEA-nın akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvü Kimya İnstitutu (Böyük akt zalı)

 

10:00-10:30      AMEA Fizika İnstitutu, fizika elmləri doktoru  Ayaz  Bayramov Günəş energetikasının bu günü və sabahı”

 

10:30-11:00      AMEA  İnformasiya  Texnologiyaları İnstitutu, texnika elmləri doktoru  Zərifə Cəbrayılova

“Zadə nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri”

 

11:00-11:30    AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, geologiya-mineralogiya elmləri doktoruQaşqay Çingiz

“Quyular vasitəsilə qızıl və digər metalların təbiətə zərərsiz hasilat texnologiyasının Azərbaycanın bəzi filiz yataqları üçün işlənib hazırlanması”

 

14:00-14:30  AMEA Botanika İnstitutu, Gülnarə Balakişiyeva “Fitoplazmalar – bitkiləri “ZOMBİ”yəçevirən təhlükəli pategenlərdir”

 

14:30-15:00    Azərbaycan Tibb Universiteti, tibb elmləri doktoru, prof. Eldar Qasımov “Elektron mikroskopik tədqiqatların biologiya elminin inkişafında rolu”

 

15:00-15:30      AMEA Fizika İnstitutu, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Qabil Əliyev “Kiçik ölçülü sistemlərdə hidrodinamika nəzəriyyəsinin yaradılması”

 

10:30-15:30            AMEA Fizika İnstitutu (Böyük akt zalı)

 

10:30-11:00      Qafqaz Universiteti, Sərvər Qurbanlı “Sadə rəqəmlərdən dərin iqtisadiyyat”

 

11:00-11:30     AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Roida Rzayeva “Müasir elmin tələbləri və müasir alimin fəlsəfi portreti”

 

11:30-12:00     Kanada Vaterlou Universiteti, İlham Axundov “Ekstremal hadisələrin modelləşdirilməsi”

 

14:00-14:30      Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisad elmləri doktoru, prof. Zahid Məmmədov

“İqtisadi cəhətdən xəstələnmiş ölkələrdə qəbul edilən reseptlərin təsiri: təhlil və qiymətləndirmə

 

14:30-15:00    AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Rüfət Efendiyev “Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafının demoqrafik aspektləri”

 

15:00-15:30  AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sübhan Talıblı “İran mətbuatı və elmi ədəbiyyatında Dağlıq Qarabağ problemi”

 

10:30-16:00 AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu (“Fizika və lirika” konfransı)

 

10:30-11:00      AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Maral Yaqubova “Fizikada “Kvant nəzəriyyəsi” və bədii ədəbiyyat”

 

11:00-11:30      AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Cavidə Məmmədova

“İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığında fizika və fəlsəfi fikrin vəhdəti”

 

11:30-12:00    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu

“Azərbaycan poeziyasında Bahar və Novruz”

 

12:00-12:30 AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Nazilə Sultanova “Akademik Həsən Abdullayev vəədəbiyyat”

 

14:00-14:30       AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Könül Nəhmətova “Abbasqulu ağa Bakıxanovun bədii əsərlərində təbiət hadisələrinin metaforik əksi”

 

14:30-15:00       AMEA Fizika İnstitutu, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Yusif Alıyev  “Lirikada fizika və dünyəvilik”

 

15:00-15:30      AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru LaləƏlizadə “XI-XII  əsr Azərbaycan şairlərinin lirikasında fizika-astronomiyaya

dair düşüncələr”

 

15:30-16:00      AMEA Fizika İnstitutu, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru İmaməddin Əmiraslanov “Kristallar, kvazikristallar və türk xalq sənəti”

 

10:30-15:30          Bakı Dövlət Universiteti (Böyük akt zalı)

 

10:30-11:00         Bakı Dövlət Universiteti, fizika elmləri doktoru, prof. Eldar Məsimov “Bioloji sistemlərdə suyun halı və rolu”

 

11:00-11:30     AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Cəlilov “Azərbaycanda qədim dəfn adətləri: Kurqanaltı sərdabələr”

 

11:30-12:00      AMEA Fiziologiya İnstitutu, AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Qasımov Nərəkimi balıqlar dinozavrların həməsirləri

 

14:00-14:30    AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səməd Bayramzadə  “Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycan tarixinin öyrənilməmiş mövzularından      biri kimi”

 

14:30-15:00    AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Nuru İmanov “Şeyx Tusinin nəzərindəəhəd xəbər”

 

15:00-15:30     AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Cəlal Nağıyev “Respublikamızda radiasiya təhlükısizliyi”

 

10:30-15:30     Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

 

10:30-11:00     Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, AMEA-nın müxbir üzvü Bağır Bağırov “Azərbaycan yataqlarında neft ehtiyatlarının paylanma xüsusiyyətləri və onların realizasiyasının geoloji aspektləri”

 

11:00-11:30 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, prof. Nəriman Babayev Azərbaycanın termal suları və onlardan istifadə

 

11:30-12:00      Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dos. F.Məmmədov “Neft yataqlarının termiki üsulla işlənməsində yüksək potensiallı günəş qurğularından istifadənin təcrübi tətqiqi”

 

14:00-14:30      Bakı Ali Neft Məktəbi, kimya elmləri doktoru, prof. Rəna Mustafayeva “Neft-Kimya müəssisələrində tullantısız və aztullantılı istehsal proseslərinin işlənib hazırlanması”

 

14:30-15:00   Bakı Ali Neft Məktəbi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Leyla Muradxanlı “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin ekoloji və iqtisadi əsaslandırılması”

 

15:00-15:30     Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, şənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Aydın Talıbzadə

“Qloballaşma dövründə milli mədəniyyətin qorunmasında teatrın rolu”

 

 10:30-12:00                              Bakı Ali Neft Məktəbi

 

10:30-11:00       Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, prof. Ə.Məmmədtağızadə Əsrin müqaviləsi – 20”

 

11:00-11:30       Qafqaz Universiteti, Yusif Abdullayev Dəniz suyunda (hidrogen qarışığı) yeni daha ucuz və effektiv üsulla alınması

 

11:30-12:00     Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, prof. K.Şıxəliyev “Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş su səthlərinin təmizlənməsi vasitələri”

 

10:30-15:30            Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

 

10:30-11:00   Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Fərid Əliyev “Müalicəyə cavabsız mədəcik taxiaritmiyaların müalicəsində iki tərəfli perkutan stellat ganglion blokadasının effektivliyi”

 

11:00-11:30      Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Pənahov “Anadangəlmə dodaq və damaq yarıqlarının reabilitasiyasında yeni ortodontik yanaşmalar”

 

11:30-12:00    Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Ramin Bayramlı “Septik infeksiyaların diaqnozunda kultural üsulların və biokimyəvi markerlərin əhəmiyyəti”

 

14:00-14:30      Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Məhbubə Vəliyeva Biyan əsasında dərman vasitələrinin işlənib hazırlanması və tibdə tətbiqi

 

14:30-15:00        AMEA Botanika İnstitutu, Aida Dadaşova “Azərbaycan florasına praktiki yanaşma kimi Virtual Məlumat Bazası

 

15:00-15:30      AMEA Dendralogiya İnstitutu, Samirə Bağırova “Ağac bitkilərinin dendraloji tədqiqi və təhlili”

 

10:30-15:00                              Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası

 

10:30-11:00        AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,akademik Ramiz Məmmədov “İqlim dəyişmələri, onların Xəzər dənizi ekosisteminə təsiri”

11:00-11:30          AR Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, polkovnik-leytenant, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Rafiq Nəcəfquliyev “Virtual aləmdə hüquq pozuntusu və onun qarşısının alınmasının bəzi problemləri”

 

11:30-12:00     AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramov “Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan neftinin rolu”

14:00-14:30      AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Qurban Yetirmişli         “Son 10 il ərzində Azərbaycan ərazisinin seysmikliyinin xüsusiyyətləri”

14:30-15:00             AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Rəşad H&a

Şərhlər

Çox oxunanlar (günlük)

Çox oxunanlar (həftəlik)

Yuxarı