Elmin Müşfiq – EY TÜRK OĞLU

Elmin Müşfiq

*** EY TÜRK OĞLU ***

EY TÜRK OĞLU!
BİR AĞACIN GÖVDƏSİNDƏN
MİN BİR BUDAQ OLMUŞUQ BİZ
MİN BİR BUDAQDANDA
MİLYON YARPAQ OLMUŞUQ BİZ
XƏZAN VAXTI SARALMIŞIQ,SOLMUŞUQ
YAZ GƏLƏNDƏ BUDAQLARA QONMUŞUQ.

EY TÜRK OĞLU!
HANI BİZİM BİRLİYİMİZ?
HANI BİZİM MƏRDLİYİMİZ?
HANI BİZİM QÜRURUMUZ?
HANI BİZİM BƏS GÜCÜMUZ?

EY TÜRK OĞLU!
DE HARDASAN?
GÖZLƏRİNİ NİYƏ YUMMUSAN?
QƏFLƏT YUXUSUNDA BƏLKƏ YATMISAN?
AYIL,ÖZÜNƏ GƏL!

EY TÜRK OĞLU!
DÜŞMƏN BİZİ ƏZƏCƏKMİ?
QANIMIZI İÇƏCƏKMİ?
ÜSTÜMÜZDƏN KECƏCƏKMİ?

EY TÜRK OĞLU!
AYIL QALX,QALX BİR OLAQ
DÜŞMƏNLƏRƏ SİNƏ GƏLƏK
BİRLİYİMİZİ GÖSTƏRƏK
DƏRSLƏRİNİ BİRLƏŞƏRƏK GƏL BİZ VERƏK.

EY TÜRK OĞLU!
AYIL,QALX!
YUMRUQ KİMİ BİZ BİR OLAQ
ONDA GÖRƏCƏKLƏR BİZ KİMİK
ƏZİLMƏRİK,ƏYİLMƏRİK BİZ BİR OLSAQ…

EY TÜK OĞLU!
EŞİDİRSƏNSƏ SƏSİMİ
DUR CAVAB VER,GÖZLƏYİRƏM…
EY TÜRK OĞLU
BİRLİYİNİ GÖZLƏYİRƏM.