ƏSAS SƏHİFƏ

MDB İncəsənət Dairəsi (CIS ARTS CIRCUIT)

889

MDB İncəsənət Dairəsi (CIS ARTS CIRCUIT)

NİNİ PALAVANDİŞVİLİ

Müxtəlif mədəniyyətlərin dialoqunun təmin edilməsi çərçivəsində YARAT kollektivi SSRİ-nin süqutundan sonra yaranmış MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) regionunun rəssamlarının iştirakı ilə mühazirə, nümayiş və müzakirələr silsiləsi başlayır. Proqram “MDB İncəsənət Dairəsi” (CIS Arts Circuit (CİSAC)) adlanır. “MDB İncəsənət Dairəsi” proqramında regionun aparıcı rəssamları və müxtəlif incəsənət nümayəndələri iştirak edəcək. Onlar MDB-nin incəsənət icmalarının qarşılıqlı əməkdaşlığının təmin edilməsi məqsədilə öz əsər və layihələrini nümayiş etdirəcək.

Bu il ilk məruzəçimiz kurator və incəsənət eksperti (GeoAir) Nini Palavandişvili olacaq.

Təqdimat 2010-cu ildə fəaliyyətə başlamış GeoAİR rezidensiya proqramının fəaliyyətinə həsr ediləcək. Bu illər ərzində GeoAİR dünyanın incəsənət xəritəsindəki mövqeyini sosial yönümlü müştərək layihələrlə məşğul olan və həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatlar/incəsənət nümayəndələri ilə sabit əlaqələrə malik güclü bir təşkilat kimi möhkəmləndirmişdir.

Təqdimatda art-rezidensiyaya əsaslanan bəzi əməkdaşlıq nümunələri əksini tapacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, art-rezidensiya cari vəziyyət və inkişaf haqqında məlumatlanmaq istəyində olan bütün cəlb edilmiş tərəflər, qonaqlar, sakinlər, alimlər və bütün maraqlı şəxslər üçün tədqiqat platformasına çevrilmişdir. Mədəni turizmin aktiv qarşıdurma məkanına çevrildiyi bir zamanda məlumat və incəsənət nümunələrinin mübadiləsi müxtəlif vəziyyətlərə cavab reaksiyasının ifadə edilməsi vasitəsinə çevrilə bilər; incəsənət əsərləri isə tamamilə yeni ideyalar irəli sürməyə qadir olmasa belə, bir çox hallarda yeni nələrinsə yaradılmasına öz töhfəsini verə bilər.

Ünvan: Səbail rayonu, Bayıl (Dövlət Bayrağı meydanının yaxınlığı), AZ1000, Bakı, Azərbaycan

Vaxt: May 1, 19:00

Giriş sərbəstdir.


CIS ARTS CIRCUIT

NINI PALAVANDISHVILI

Further initiating cross border dialogue with a wide cultural voices Yarat will also launch of a monthly series of talks, screenings and discussions with artists from the CIS region (Commonwealth of Independent States) with countries formed after the collapse of the former USSR, the programme is entitled CIS Arts Circuit (CISAC). The CISAC will feature leading artists and practitioners from the region to share their work and projects with a view of establishing mutual cooperation within the regional arts community.

Our first speaker this year will be Nini Palavandishvili, curator and art specialist (GeoAir).

Presentation will focus on activities of GeoAIR residency program operating from 2010 on. Throughout the years GeoAIR has strengthened its position on international art map as an organisation with a focus on socially engaged participatory projects, with strong bounds within art scene, extensive relations with other organizations/individuals not only locally, but also internationally.

Presentation will include selected examples of collaborations using residency as a research platform for all involved parties, for hosts, for residents, for scholars and all interested people who want to inform themselves about current situation and developments around us. Physical as well as informational exchange as a tool for mediation and reaction to local situation, when cultural tourism turns into active engagement and (art)works might not propose something absolutely new, but in many ways, they can contribute to the construction of new subjectivities.

Address: Sabail district, Bayil (near the National Flag square), Baku, Azerbaijan, AZ1000.

Time: May 1st, 19:00

Admission: Free.


Программа «Арт-круг СНГ» (CIS ARTS CIRCUIT)

НИНИ ПАЛАВАНДИШВИЛИ

Для усиления культурного диалога творческий коллектив YARAT запускает серию лекций, дискуссий и демонстраций с участием деятелей искусства из различных регионов СНГ (Содружества Независимых Государств), из стран, которые образовались после распада СССР. Данная программа носит название «Арт-круг СНГ» (CIS Arts Circuit (CISAC)). Особенностью данной программы является то, что в ней примут участие интереснейшие художники и люди искусства региона, они продемонстрируют свои работы и проекты с целью объединения творческого сообщества СНГ.

Первой в этом году выступит Нини Палавандишвили, куратор и арт-эксперт (организация «GeoAir»).

Презентация будет посвящена деятельности, связанной с программой арт-резиденции «GeoAIR», которая стартовала в 2010 году и продолжает реализовываться до сих пор. С течением времени «GeoAIR» усилила свои позиции на творческой карте мира, она считается организацией, которая занимается в основном социально ориентированными совместными проектами, уверенно стоит на ногах, а также имеет обширную сеть связей с другими организациями/представителями искусства, как местными, так и зарубежными.

В презентации будут представлены некоторые образцы успешного сотрудничество на базе арт-резиденции, которая стала для многих платформой для исследования, выгоду получили как принимающая сторона, так и гости, ученые и все заинтересованные лица, которые находятся в поисках информации о текущем положении дел и дальнейших путях развития. Обмен информацией и даже произведениями искусства может стать способом выражения ответной реакции на различные ситуации, таким образом, культурный туризм становится одним из видов активного противостояния, а творческие работы, в свою очередь, может и не предлагают каких-то кардинально новых идей, но все же могут внести свой вклад в создание чего-то нового.

Адрес: Сабаильский район (возле Площади Государственного Флага), Баку, Азербайджан, AZ1000.

1-ое мая, 19:00

Вход свободный.

Şərhlər

Çox oxunanlar (günlük)

Çox oxunanlar (həftəlik)

Yuxarı