ƏSAS SƏHİFƏ

“Periferiyanın arxeologiyası” adlı mühazirə

970

“Mərkəzdən Periferiyaya”

Hörmətli xanımlar və cənablar,

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi “Periferiyanın arxeologiyası” adlı mühazirəyə dəvət edir.

Bu mühazirə və diskussiya, şəhər periferiyalarının Amerika suburbialarından, Latın Amerika favellərindən, Hindistan xəfəliklərindən, Qərbi Avropa ucqarlarından və kapitalist Asiyanın post-sosialist şəhərlərindən tipoloji təsnifatları mövzu olaraq meydana gətirir.

Tədqiqatın mərkəzində duran Moskva periferiyasıdır – sərhədlərini Moskva periferiyasının birinci qurşağı Üçüncü Nəqliyyat Dairəsi (TTK) və Moskva Dairəvi Avtomobil Yolu (MKAD) arasında müəyyən etdiyimiz, XX əsrdə tam olaraq tikilib-salınmış və ideal ictimai quruluşun yaradılmasına görə nadir qəlib olan nəhəng ərazi.

Biz SPACE (D) intizamlararası tədqiqat metodumuz haqqında danışacağıq. Bu tədqiqat – sosiologiya (S), idarəetmə (P), memarlıq və şəhərsalma (A), mədəniyyət (C), iqtisadiyyat (E) və şəhər haqqında canlı məlumatlar deyilən böyük Məlumat (D) istiqamətlərinə kuratorluq edir. Bu sahələr kimin üçün maraqlıdırsa, onlara bu metodologiya və mövzu, şəhəri kompleks anlamaqda və qavranılmasında faydalı olacaq.

Mariya Slavnova – memar və tədqiqatçı, Arlinqtondakı Texas Universitetinin “Memarlıq” fakültəsinin və “Strelka” Media, Memarlıq və Dizayn İnstitutunun məzunudur. Memar kimi Dallas və San-Fransiskodakı, mükafatlar qazanmış yaşayış massivləri üzərində işləyib. Rebar Group fəaliyyətində, şəhər ekologiyasında fəalçılıqlarla məşğul olan rəssamlar və dizaynerlər komandasında iştirak edib. “Pavement to Parks” təşəbbüsü, şəhər maarifləndirici ferma üzərində işləyib, Monrealda istifadəsiz sahələrin aktivləşdirilməsi üzrə seminarlar təşkil edib və Taybeydə şəhər sahələrinin aktivləşdirilməsi üzrə proqramda iştirak edib. “Strelka” institutunun 2012-2013 məzunlar komandası ilə müştərək, Moskva Urbanistik Forumun sifarişi ilə Meqanom Layihəsi bürosunun “Periferiyanın arxeologiyası” tədqiqatı üzrə layihələndirmə ofisinə rəhbərlik edib.

24 Aprel, 2015 Saat 19:00-da

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Səbail rayonu, Bayıl (Dövlət Bayrağı meydanının yaxınlığı), Bakı, Azərbaycan

Giriş pulsuzdur.

 

YARAT Education

‘From Center to Periphery’

Dear Ladies and Gentlemen,

YARAT Contemporary Art Centre is glad to invite you to a talk and follow up discussion dedicated to urban research “Archaeology of the Periphery”.

The talk is focused on the theme of peripheral territories, comparing varied typologies of the American suburbia, favelas of Latin America, Indian slums, suburbs of Western Europe and Post Socialist cities of capitalist Asia to bring the focus to the fringes of Moscow, vast territory beyond Third Transport Ring, with an embedded ideal Soviet model, which is in urgent need for attention and understanding.
We will talk about the multidisciplinary research methodSPACE(D), which takes in sociology (S), politics (P), architecture (A), culture (C), economics (E) and available live Data (D) to construct questions and meanings.Anyone interested in these fields will find this talk helpful for understanding of your own city and urban environment.

Maria Slavnova – is an architect and researcher with a degree in Architecture from the University of Texas in Arlington and Strelka Institute for Media, Architecture and Design. As an architect, she has worked on award-winning residences in Dallas and San Francisco. Was a part of Rebar Group in San Francisco, an art and design collective dedicated to creative activism and urban ecology. Participated and worked on Pavement to Parks Initiative, Hayes Valley Urban Farm, conducted workshops on activating under-used spaces in Montreal and participated in workshops on urban regeneration in Taipei. Project office leader for the research ‘Archaeology of the Periphery’ conducted for the Moscow Urban Forum by Project Meganom with 2012-2013 Strelka graduates.

24 April, 2015 at 7 p.m. (19:00)

YARAT Contemporary Art Centre,
Sabayil district, Bayil (near the National Flag square), Baku, Azerbaijan.

Free admission

24 Апреля 15

‘От Центра к Периферии’

Уважаемые дамы и господа,

Центр Современного Искусства «YARAT» приглашает Вас на лекцию и дискуссию, посвященную исследованию «Археология Периферии».

Лекция раскрывает, типологии городских периферий от американской субурбии, латиноамериканских фавел, индийских трущоб, окраин западноевропейских и постсоциалистических городов капиталистической Азии. В фокусе исследования – периферия Москвы, огромная территория, границу которой мы обозначаем между ТТК и МКАД, первый пояс Московской периферии, полностью застроенный в ХХ веке и являющийся уникальным слепком по созданию идеального общественного устройства. Мы поговорим о нашем междисциплинарном методе исследования SPACE(D), которое курирует направления социологии(S), управления (P), архитектуры и градостроительства (A), культуры (C), экономики(E) и больших Данных (D), так называемых живых данных о городе. Всем, кому интересны эти сферы, данная методология и тема будут полезны для комплексного понимания и восприятия города.

Мария Cлавнова – архитектор и исследователь, выпускница архитектурного факультета Техасского Университета в Арлингтоне и Институт Медиа, Архитектуры И Дизайна «Стрелка».В качестве архитектора работала над жилыми массивами в Далласе и Сан-Франциско, получившими награды. Участвовала в деятельности Rebar Group, команды художников и дизайнеров, занимающихся активизмом и городской экологией. Работала над инициативой‘Pavement to Parks’, городской образовательной фермой, организовывала воркшопы по активизации неиспользованного пространства в Монреале и участвовала в программе по активации городских пространств в городе Тайпей. Руководила проектным офисом исследования ‘Археология Периферии’ в бюро Проект Меганом по заказу Московского Урбанистического Форума, совместно с командой выпускников института «Стрелка» 2012-2013.

24 Апреля, 2015 в 19:00

Центр современного искусства YARAT
Сабаильский район, Баил (возле Площади государственного флага), Баку, Азербайджан.

Вход бесплатный.

Şərhlər

Çox oxunanlar (günlük)

Çox oxunanlar (həftəlik)

Yuxarı