ƏSAS SƏHİFƏ

YARAT Film Klub / Şezad Davud “Gözqamaşdırıcı parlaqlıq” | YARAT Film Club / Shezad Dawood ‘Piercing Brightness’

781

YARAT Film Klub
#yaratcentre

Şezad Davud, “Gözqamaşdırıcı parlaqlıq” (Piercing Brightness)

Hörmətli xanımlar və cənablar,

Sizləri müasir incəsənət videoları və filmlərinin baxış və müzakirəsi üçün qeyri-rəsmi görüş yerinə çevrilməyə çalışan YARAT Film Klubun ikinci sessiyasına dəvət edirik.

Bu dəfə klubumuzda Şezad Davudun “Gözqamaşdırıcı parlaqlıq” (Piercing Brightness) bədii filmi nümayiş olunacaq. Tədbirdə filmin müəllifi də iştirak edəcək və filmin nümayişindən sonra yaranmış sualları cavablandıracaq. Bu tədbir British Council Azerbaijan (Britaniya Şurası Azərbaycan) tərəfdaşlığı ilə təşkil edilmişdir.

Film İngilis dilində, Azərbaycan dilində altyazısı ilə nümayiş etdiriləcək.

Gözqamaşdırıcı parlaqlıq (2013)

“Gözqamaşdırıcı parlaqlıq” dünya şöhrətli rəssam Şezad Davudun rejissorluğu ilə çəkilmiş elmi-fantastika filmidir. Filmdə fantastika fonundan əsas irq, miqrasiya və şəxsiyyət anlayışlarını təkzib etmək üçün istifadə olunur. Süjet İngiltərənin şimalındakı Prestonun fərqli və dəyişən icmalarının taleyindən bəhs etməklə bəzi sənədli film elementlərini özündə birləşdirir və Lankaşirin UNO-ların ən çox müşahidə olunduğu və Böyük Britaniyada materik çinlilərinin ən sürətlə artdığı yer kimi mövqeyindən danışır. Film hekayəti müxtəlif formatlar üzərində təcrübələr sayəsində təmin edilmiş təhkiyə və zaman təhrifləri ilə nəql etmək üçün özündə rəqəmsal və analoq proseslərini, yüksək istehsal dəyərlərini və aşağı səviyyəli fantastika estetikasını birləşdirir. Hekayət Preston şəhərətrafına kosmik gəmidə eniş etmiş gənc çinli oğlan və qızdan – Jian və Şindən bəhs edir. Onlar bu planetə min il əvvəl tədqiqat məqsədilə göndərilmiş agentləri – “Glorious 100″ü tapmaq missiyası ilə gəliblər.

Şezad Davud haqqında

1974-cü ildə dünyaya gəlmiş Şezad Davud Sent-Martin İncəsənət Universiteti və Kral İncəsənət Kollecinin məzunu olmuş, elmlər doktoru dərəcəsini “Leeds Metropolitan” Universitetində almışdır. Davud redaktə prosesindən film və rəsm arasındakı məna və formaları tədqiq etmək metodu kimi istifadə edərək şəkil, dil, yer və çoxsaylı təhkiyələrin ayrı sistemlərini qarşılaşdırmaq üçün filmlər, rəsmlər və heykəllərlə işləyir. Onun təcrübəsi çox vaxt tədqiqatın uzaq gedən hədəflərini fiziki və konseptual olaraq təsvir etmək üçün müxtəlif ərazilərdə qrup və şəxslərlə əməkdaşlığı və işi əhatə edir.

Onun son dövrlərdə keçirilmiş beynəlxalq sərgilərinə aiddir: Taybey Biennalesi (2014), Mərakeş Biennalesi (2014), MACBA Barselona (2014), MoMA PS1 (2014), “Witte de With” (2013), Modern Art Oxford (2012), Busan Biennalesi (2010), “Tate Britain” (2009), və 53-cü Venesiya Biennalesi (2009). Son layihələrinə aiddir: “Gözqamaşdırıcı parlaqlıq” bədii filmi (2013), “Parasol Unit”, London, “Leeds” İncəsənət Qalereyasında (2014) və Çin, Sian, OCAT-da (2014) fərdi sərgi. Şezad “Jarman Award” namizədi (2012) və “Abraaj Capital Art Prize” mükafatının qaliblərindən biridir (2011). Hazırda o, Londonda yaşayıb-yaradır və Vestminister Universiteti yanında Eksperimental Mediada elmi tədqiqatçı olaraq fəaliyyət göstərir.

16 may, saat 19:00-da.

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Səbail rayonu, Bayıl (Dövlət Bayrağı meydanının yaxınlığı), Bakı, Azərbaycan

Giriş pulsuzdur.


YARAT Film Club.
#yaratcentre

Shezad Dawood. Piercing Brightness.

Dear all,

You’re invited to attend a second session of YARAT Film Club, which hopes to become an informal meeting point for the viewing and discussion of contemporary art videos and films.

This time the club will host a screening of Shezad Dawood’s feature film “Piercing Brightness”. The author will be in attendance and will be answering your questions after the screening. This event was organized in partnership with British Council, Azerbaijan.

Film will be shown in English with English subtitles.

Piercing Brightness (2013)

Piercing Brightness is a science fiction film directed by internationally acclaimed artist Shezad Dawood. The film utilizes science fiction as a backdrop from which to contest fixed notions of race, migration and identity. The plot interweaves elements of documentary, within a character-driven narrative involving the different and changing communities in Preston, in the North of England and points to Lancashire’s position as having the highest UFO sighting rate and the fastest growing Mainland Chinese population in the UK. The film combines digital and analogue processes, high production values and low-fi aesthetics to tell a story through both its narrative and distortions of time brought about by experiments with the various formats used. The story begins with Jiang and Shin, a young Chinese boy and girl, who land in a spacecraft outside of Preston. They have been sent on a mission to retrieve the ‘Glorious 100’ – agents who were sent to this planet millennia ago to study.

About Shezad Dawood.

Shezad Dawood b.1974, graduated from Central St Martin’s and the Royal College of Art, completed a PhD at Leeds Metropolitan University. Dawood works across film, painting and sculpture to juxtapose discrete systems of image, language, site and multiple narratives, using the editing process as a method to explore meanings and forms between film and painting. His practice often involves collaboration, working with groups and individuals across different territories to physically and conceptually map far-reaching lines of enquiry.

Recent international exhibitions include: Taipei Biennial (2014), Marrakech Biennial (2014) MACBA Barcelona (2014), MoMA PS1 (2014), Witte de With (2013), Modern Art Oxford (2012), Busan Biennale (2010), Tate Britain (2009), and the 53rd Venice Biennale (2009). Recent projects include: Feature film Piercing Brightness (2013), a solo exhibition at Parasol Unit, London, Leeds Art Gallery (2014) and at OCAT Xi’an, China (2014). Shezad is a Jarman Award nominee (2012) and one of the winners of the Abraaj Capital Art Prize (2011). He currently lives and works in London, where he is Research Fellow in Experimental Media at the University of Westminster.

May 16, 7 p.m.

YARAT Contemporary Art Centre,
Sabayil district, Bayil (near the National Flag square), Baku, Azerbaijan.

Free admission.


Киноклуб «YARAT»
#yaratcentre

Шезад Давуд. Пронзительная яркость.

Уважаемые дамы и господа,

Приглашаем вас на вторую встречу Киноклуба «YARAT», который, мы надеемся, превратится в место неформальных встреч для просмотра и обсуждения современных фильмов и арт-видео.

В этот раз будет показан художественный фильм Шезада Давуда – «Пронзительная яркость» (“Piercing Brightness”). После показа у вас будет возможность встретиться с режиссером и задать ему интересующие Вас вопросы. Мероприятие организовано совместно с Британским Советом Азербайджана (British Council Azerbaijan).

Фильм будет идти на английском языке с азербайджанскими субтитрами.

Пронзительная яркость (2013)

«Пронзительная яркость» – это научно-фантастический фильм, снятый известным режиссером Шезадом Давудом. В данной картине научная фантастика служит лишь фоном для обсуждения таких серьезных проблем как расовые предрассудки, миграция и самоопределение. Сюжет сочетает в себе элементы документального кино, в котором повествование сфокусировано на персонажах из различных, сменяющихся общин северной части Англии, Престона. Действие разворачивается в графстве Ланкашир, в котором зарегистрировано самое большое количество случаев наблюдения НЛО, а также где наиболее быстрыми во всем Соединенном Королевстве темпами растет китайское население. В фильме сочетаются цифровые и аналоговые процессы, изображения высокого разрешения и низкое качество звука. Эти эксперименты с форматом используются для передачи эффекта искажения времени в ходе повествования. История начинается с приземления китайцев, парня и девушки Джианга и Шин, на космическом корабле в окрестностях Престона. Они прибыли с миссией отыскать ‘Glorious 100′ – команду агентов, которые 1000 лет тому назад были отправлены на эту планету для ее изучения.

О Шезаде Давуде.

Шезад Давуд 1974 года рождения, окончил Центральный колледж искусств и дизайна имени Св. Мартина и Королевский Колледж Искусств, позже получил докторскую степень в университете Метрополитан в Лидсе. Шезад работает сразу в нескольких плоскостях: кино, живопись и скульптура. Таким образом он совмещает технику изображения, языка и множественного рассказа для раскрытия смысловой и формальной связи между кино и живописью. Во время своей работы он часто привлекает к сотрудничеству отдельных людей и группы из различных регионов и социальных слоев, чтобы осветить проблему с различных точек зрения.

Последние международные выставки с участием Шезада: Taipei Biennial (2014), Marrakech Biennial (2014) MACBA Барселона (2014), MoMA PS1 (2014), Witte de With (2013), Современное искусство, Оксфорд (2012), Busan Biennale (2010), Tate Britain (2009), и 53rd Venice Biennale (2009). Недавние проекты: Feature film Piercing Brightness (2013), индивидуальные выставки в галерее Парасол Юнит, Лондон, городской художественной галерее Лидс (2014) и в OCAT Xi’an, Китай (2014). Шезад был номинирован на Премию Джарман (Jarman Award) (2012) и был одним из победителей премии «Abraaj Capital Art Prize» (2011). В настоящее время он живет и работает в Лондоне, где является научным сотрудником Экспериментального Медиа отделения Вестминстерского университета.

16 мая, 19:00

Центр современного искусства YARAT
Сабаильский район, Баил (возле Площади государственного флага), Баку, Азербайджан.

Вход бесплатный.

Şərhlər

Çox oxunanlar (günlük)

Çox oxunanlar (həftəlik)

Yuxarı